ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง ครั้งที่ 2/2560

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง ครั้งที่ 2/2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-30  |   ข่าววันที่: 2017-03-29 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

             เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมงระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมนโยบายและกำกับดูแลโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง กรมประมง ได้มีคำสั่งที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมงระดับจังหวัด เพื่อให้คณะทำงานฯ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกเกษตรกร รายงานผลการพิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ตามกรอบระยะเวลา ได้ร่วมพิจารณาเกษตรกรที่ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 8 ราย           


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,296)  สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,249) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (785) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (737) หน่วยงานในสังกัด.. (735) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (731) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (724) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (712) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (669) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (601) CIUU.. (575) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (554) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (498) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (486) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (480) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (475) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (468) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (464) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (461) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (448)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000