การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-13  |   ข่าววันที่: 2018-03-13 |  อ่าน: 644 ครั้ง
 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 นางสาวพรพรรณ รอดภัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมเสวนา เรื่องแนวทางการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างตะนาวศรีผ่านด่านสิงขร และท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม จัดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าให้มีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างอันดามันและอ่าวไทย โดยมีการบรรยายข้อมูลถึงรูปแบบและสถานการณ์ทางการค้า การขนส่งสินค้าจากตะนาวศรีมายังประเทศไทย ทั้งทางบก และทางน้ำไปยังประเทศที่สาม รวมถึงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้ากับเอเชียตะวันออก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,793)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,497) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (994) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (951) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (941) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (904) หน่วยงานในสังกัด.. (897) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (893) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (833) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (738) CIUU.. (697) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (651) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (646) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (644) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (591) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (591) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (573) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (552) ภารกิจ.. (538) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (535)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000