การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-13  |   ข่าววันที่: 2018-03-13 |  อ่าน: 563 ครั้ง
 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 นางสาวพรพรรณ รอดภัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมเสวนา เรื่องแนวทางการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างตะนาวศรีผ่านด่านสิงขร และท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม จัดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าให้มีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างอันดามันและอ่าวไทย โดยมีการบรรยายข้อมูลถึงรูปแบบและสถานการณ์ทางการค้า การขนส่งสินค้าจากตะนาวศรีมายังประเทศไทย ทั้งทางบก และทางน้ำไปยังประเทศที่สาม รวมถึงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้ากับเอเชียตะวันออก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,325)  สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,298) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (806) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (765) หน่วยงานในสังกัด.. (761) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (759) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (744) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (736) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (688) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (622) CIUU.. (587) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (563) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (527) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (499) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (496) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (489) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (479) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (473) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (469) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (455)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000