ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-23  |   ข่าววันที่: 2018-01-23 |  อ่าน: 254 ครั้ง
 

วันที่ 23 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ให้การต้อนรับ นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา เศรษฐกรชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา ไอยรากาญจนกุล เศรษฐกรชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ได้มาตรวจเยี่ยมและขอข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในการนี้ หัวหน้าด่านฯ ได้สรุปขั้นตอนและผลการปฏิบัติงานของด่านฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนของงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,317)  สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,294) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (803) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (764) หน่วยงานในสังกัด.. (759) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (758) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (740) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (732) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (688) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (620) CIUU.. (585) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (560) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (527) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (497) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (496) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (489) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (479) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (472) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (469) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (455)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000