ประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-21  |   ข่าววันที่: 2017-12-21 |  อ่าน: 210 ครั้ง
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้เข้าตรวจราชการเพื่อดูการปฎิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ให้การต้อนรับมีการอธิบายขั้นตอนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้ามาจากประเทศเมียนมา ที่ขนส่งเข้ามาทางบกโดยรถบรรทุก ซึ่งในปัจจุบันการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำทางด่านสิงขรได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนำเข้า ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำที่มีมากขึ้น ในการนี้ท่านผู้อำนวยการกองฯได้ให้ข้อชี้แนะแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการค้าสัตว์น้ำของเจ้าหน้าที่ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใสและเที่ยงธรรม พร้อมทั้งต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนได้เข้าถึงในทุกๆช่องทาง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการกองฯ สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,301)  สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,255) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (786) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (740) หน่วยงานในสังกัด.. (738) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (737) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (726) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (714) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (673) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (604) CIUU.. (577) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (555) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (511) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (488) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (483) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (477) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (470) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (465) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (463) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (450)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000