ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-29  |   ข่าววันที่: 2017-09-29 |  อ่าน: 271 ครั้ง
 

ตามที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้จัดจ้างเหมาบริการงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ นายอดิศรณ์ ปราบแทน และน.ส.บุศรา จัตุรภักตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,300)  สัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีร์.. (1,251) ฉลามที่พบในประเทศไทยและชนิดพันธ์ุที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก ตาม พรก.ประมง 2558.. (786) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (738) หน่วยงานในสังกัด.. (736) จำแนกชนิดกุ้งมังกร.. (734) กุ้งมังกรแต่ละชนิด.. (724) ปลากระเบนที่พบในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง.. (714) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ พรบ... (673) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (603) CIUU.. (576) การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรและท่าเรือระนอง ไปประเทศที่สาม.. (554) รับสมัคร นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท.. (502) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .. (486) ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง.. (481) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (475) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (468) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (464) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา.. (461) สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมาร์.. (448)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต. คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000