นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย IUU Free Thailand

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย IUU Free Thailand 

ประชาสัมพันธ์


นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย IUU Free Thailand..คลิก

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย ให้ปลอดสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU - Free Thailand) ณ ห้องประชุมตะลุมพุก กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมประมง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำส... จำนวนผู้อ่าน 165  ผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงของกองฯ ผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงของกองฯ  จำนวนผู้อ่าน 164 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้า... จำนวนผู้อ่าน 134  "ผอ.นัน" ร่วมงาน “ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี”  จำนวนผู้อ่าน 78 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมขัาราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ปฏิบัติการ ภายใต้สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผล... จำนวนผู้อ่าน 74 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย IUU Free Thailand  นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผ... จำนวนผู้อ่าน 73 นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวย... จำนวนผู้อ่าน 57  "ผอ.นัน" นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปั... จำนวนผู้อ่าน 56 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เข้าร่วมประชุมนำเสนอรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมประมง  นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผ... จำนวนผู้อ่าน 52 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนา การประมงของไทยให้ปลอดสัตว์น้ำ และสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU - Free Thailand) นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผล... จำนวนผู้อ่าน 46


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  รายละเอียด  สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)  email  fishtrade_2007@hotmail.com  โทรศัพท์ 02-5791878, 02-5793614, 02-5793615  FAX 02-9406818  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6