นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ และการดำเนินการตามแนวทาง และมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย ให้ปลอดสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU Free)

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ และการดำเนินการตามแนวทาง และมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย ให้ปลอดสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU Free) 

ประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมตะลุมพุก กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ และการดำเนินการตามแนวทาง และมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย ให้ปลอดสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU Free) โดยหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการควบคุมการนำเข้า และส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า และติดตามการดำเนินการตามมาตรการ IUU Free เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทยให้ปลอดสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU – Free Thailand)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่...  989   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป   831  ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี พนักงานราชการทั่วไป กองตร...  530  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของด้านการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ด้านการค...  166  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเ...  112  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ...  109  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเ...  74   กรมประมง ร่วมกับ ตำรวจ ปคบ. บุกทลายแหล่งผลิตจุลินทรีย์ สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...  60  นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผล...  54   นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผ...  44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fishtrade_2007@hotmail.com   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615   02-9406818   แฟนเพจ