กรมประมง ร่วมกับ ตำรวจ ปคบ. บุกทลายแหล่งผลิตจุลินทรีย์ สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผิดกฎหมาย..

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

กรมประมง ร่วมกับ ตำรวจ ปคบ. บุกทลายแหล่งผลิตจุลินทรีย์ สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผิดกฎหมาย.. 

ประชาสัมพันธ์


กรมประมง ร่วมกับ ตำรวจ ปคบ. บุกทลายแหล่งผลิตจุลินทรีย์ สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผิดกฎหมาย....คลิก

กรมประมง จับมือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเอาจริงกับผู้กระทำผิดที่ลักลอบจำหน่ายวัตถุอันตรายสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เตือน..เกษตรกรในฐานะผู้บริโภคต้องเลือกใช้จุลินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงขายจุลินทรีย์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการปนเปื้อนยาหรือสารตกค้างที่เป็นอัตรายต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่กรมประมง ได้ร่วมกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ทำการล่อซื้อจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำสำหรับใช้ใส่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนและผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จากการที่กรมประมงได้รับแจ้งว่ามีการโฆษณาขายจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง จึงได้ทำการสืบสวนและล่อซื้อในครั้งนี้ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพศชายได้จำนวน 1 ราย จากนั้นจึงได้ร่วมกันสอบสวนขยายผลไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ย่านอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำสำหรับใช้ใส่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จนพบของกลางเป็นจุลินทรีย์ฯ ตามที่ได้รับแจ้งและโฆษณาขายในเฟสบุ๊คดังกล่าวจริง พร้อมอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกหลายรายการ รวมจำนวนของกลางที่ตรวจยึด 2,560 กิโลกรัม มูลค่ากว่าแสนบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. จึงได้ทำการตรวจยึดและอายัดของกลางเกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมดไว้ พร้อมทั้งมอบตัวอย่างของกลางให้กรมประมงนำไปตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันการกระทำความผิดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดว่า ทำการผลิตและขายวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีโทษตามมาตรา 78 ประกอบมาตรา 79 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ก็จะมีความผิดเพิ่มเติมในฐานความผิดผลิต และขายวัตถุอันตรายปลอม ตามมาตรา 45 (1) มีโทษตามมาตรา 75 ประกอบมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมประมงขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำสำหรับใส่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องทำการขึ้นทะเบียนกับกรมประมงให้ถูกต้องก่อนการผลิตและจำหน่าย หากตรวจพบการกระทำความผิดกรมประมงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และฝากถึงเกษตรกรในฐานะผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำสำหรับใส่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือปัจจัยการผลิตประเภทอื่น โดยต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีฉลากที่ระบุส่วนผสม ผู้ผลิต รวมถึงผู้จำหน่ายที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงให้ใช้จุลินทรีย์ปลอมหรือจุลินทรีย์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนยาหรือสารตกค้าง และจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภคได้

หากพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 2390 อีเมลล์ haz.fishimex@gmail.com หรือเว็บไซต์ https://www4.fisheries.go.th/fishinspector

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมประมง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำส... จำนวนผู้อ่าน 165  ผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงของกองฯ ผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงของกองฯ  จำนวนผู้อ่าน 164 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้า... จำนวนผู้อ่าน 134  "ผอ.นัน" ร่วมงาน “ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี”  จำนวนผู้อ่าน 77 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมขัาราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ปฏิบัติการ ภายใต้สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผล... จำนวนผู้อ่าน 74 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย IUU Free Thailand  นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผ... จำนวนผู้อ่าน 72 นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวย... จำนวนผู้อ่าน 57  "ผอ.นัน" นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปั... จำนวนผู้อ่าน 56 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เข้าร่วมประชุมนำเสนอรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมประมง  นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผ... จำนวนผู้อ่าน 52 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนา การประมงของไทยให้ปลอดสัตว์น้ำ และสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU - Free Thailand) นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผล... จำนวนผู้อ่าน 46


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  รายละเอียด  สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)  email  fishtrade_2007@hotmail.com  โทรศัพท์ 02-5791878, 02-5793614, 02-5793615  FAX 02-9406818  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6