ประกาศรายชื่อผลการประเมินข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ประกาศรายชื่อผลการประเมินข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 

ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผลการประเมินข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ   483   พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม   350  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   300  พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   288  พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   284  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   284  ประกาศรายชื่อผลการประเมินข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กองตรวจสอบเรือป...  268  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   147  ประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวังการทำประมงโดยไม่ชอบด้...  132  กิจกรรมการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 - 2566    127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fishtrade_2007@hotmail.com   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615   02-9406818   แฟนเพจ