อบรมผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของหน่วยงาน NOAA

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

อบรมผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของหน่วยงาน NOAA 

ประชาสัมพันธ์


        ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานในการเปิดอบรมผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video cenference) ระหว่างวันที่ 14 -19 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีเจ้าที่ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าจากหน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เป็นผู้จัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fishtrade_2007@hotmail.com   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615   02-9406818   แฟนเพจ