ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-03  |   ข่าววันที่: 2021-02-03 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา ผ่านสำแดง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ร่วมกับ นางสาวสุพรรษา ทองยา  ประมงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการในตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 15 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

 166 หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000