ปลาประจำหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 2,818 ครั้ง


ปลาสร้อยขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Henicorhynchus siamensis

ชื่อสามัญ: Siamese mud carp

ปลาสร้อยขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Henicorhynchus siamensis

ชื่อสามัญ: Siamese mud carp

ลักษณะทั่วไป : ปลาสร้อยขาว เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ลักษณะลำตัวเพรียวยาว หัวโตและกลมมน ปากเล็กอยู่เกือบจะสุดจะงอยปาก กึ่งกลางของริมฝีปากมีปุ่มกระดุกยื่นออกมา ไม่มีหนวด เกล็ดมีขนาดใหญ่ลำตัวสีน้ำเงินอมเทา เหนือครีบอกมีจุดสีคล้ำ ครีบหลังเล็ก ครีบหางเว้าลึกและมีจุดประสีคล้ำ  ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีชื่อเรียกอื่นในภาษาท้องถิ่นต่างๆ เช่น สร้อยหัวกลม ในภาษาอีสาน หรือ กระบอก ในภาคเหนือ

แหล่งที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจาย

   ปลาสร้อยขาว มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ พบในแหล่งน้ำหลาก หนองบึง และแม่น้ำขนาดใหญ่ในทุกภาคของประเทศไทย นับเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของภาคอีสาน โดยเฉพาะชาวจังหวัดอำนาจเจริญ นิยมนำมาแปรรูปเป็น ปลาร้า ปลาส้ม และกลายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำที่เป็นที่นิยมบริโภคและสร้างรายได้แก่ชุมชน

การเพาะพันธุ์

   ปลาสร้อยขาวมีไข่แบบครึ่งจมครึ่งลอย ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ ฉีดในอัตรา 10-20 ไมโครกรัม และยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม และ 5-10 ไมโครกรัม และยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักพ่อปลา 1 กิโลกรัม แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองในถังไฟเบอร์ อัตราตัวผู้ 2 ตัว ต่อตัวเมีย 1 ตัว ปล่อยน้ำไหลผ่านและฉีดน้ำพ่นฝอยตลอดเวลา จนกระทั้งผสมพันธุ์วางไข่เสร็จเรียบร้อย ในขณะที่ปลาผสมพันธุ์ว่างไข่จะส่งเสียงร้องอยู่ตลอดเวลา ไข่ที่ได้รับการผสมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10-14 ชั่วโมง ไข่ก็จะฟักเป็นตัว

การส่งเสริมการเลี้ยงปลาสร้อยขาว เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตปลาสร้อยขาวในจังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงชุมชน ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญได้กำหนดให้ปลาสร้อยขาวเป็นปลาประจำหน่วยงาน ได้ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์เลี้ยงปลาสร้อยขาวให้มีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรเพื่อเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน สืบไป