พันธกิจ 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 1,519 ครั้ง


                       พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน

2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น

3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง

5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร