ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map)  

จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง

 เผยเเพร่: 2021-01-22  |   ข่าววันที่: 2021-01-22 |  อ่าน: 89 ครั้ง
 

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวเพชรลดา ผ่านสำแดง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ร่วมกับ นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ และสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการในตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 11 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

 166 หมู่ 2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000