กิจกรรมประมงโรงเรียน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

กิจกรรมประมงโรงเรียน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |   ข่าววันที่: 2021-02-04 |  อ่าน: 269 ครั้ง
 

       วันที่  ๔-๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวมาเรียนี  อาแว นักวิชาการประมง พร้อมนางสาวโสภิต มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง ร่วมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดและปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประมงโรงเรียน โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ จำนวน 3 โรงเรียนดังนี้  โรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนศาลาฟีและโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐