พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)”  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-04  |   ข่าววันที่: 2021-02-03 |  อ่าน: 265 ครั้ง
 

           วันที่ ๑-๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)” ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ทั้งนี้ได้บรรยายพร้อมสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ตู้อบแห้งแบบใช้ไม้ฟืน ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส องค์การสะพานปลา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐