กิจกรรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

กิจกรรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-29  |   ข่าววันที่: 2021-01-29 |  อ่าน: 219 ครั้ง
 

      วันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  จัดฝึกอบรมกิจกรรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร”การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๓ วันให้กับเยาวชนและนักเรียนที่สนใจ จำนวน ๑๘ ราย โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯ อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในด้านต่างๆ  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖) ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐