การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-11  |   ข่าววันที่: 2021-02-09 |  อ่าน: 322 ครั้ง
 

          วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  จัดฝึกอบรม หลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ”

ในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯ อบรมและสาธิตให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด ๒๐ ราย ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาดุก  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคด้านการเพาะเลี้ยงปลาดุก (GAP)

ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐