โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้   

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |   ข่าววันที่: 2020-08-20 |  อ่าน: 359 ครั้ง
 

       วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายอาเฟนดี พุฒวัจน์ นักวิชาการประมง และนายเจริญ  ทองปล้องโต ประธานกลุ่มปลาสลิดดอนนา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมเรื่องหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสาธิตการเพาะพันธุ์ปลายี่สกเทศโดยวิธีการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้พ้นโทษเป็นอย่างดี  ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 120 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐