โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |   ข่าววันที่: 2020-08-17 |  อ่าน: 486 ครั้ง
 

        วันที่ 15-17 สิงหาคม 2563  นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง การลดต้นทุนและมาตรฐานฟาร์ม” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 32 ราย  โดยได้เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อดูวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน, การลดต้นทุนการผลิต และการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.), แปลงเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และวิบูลย์พันธ์ ออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดพัทลุง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐