อบรมเชิงปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

อบรมเชิงปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |   ข่าววันที่: 2020-07-23 |  อ่าน: 359 ครั้ง
 

      ระหว่างวันที่ 7-9,11-13,21-23 กรกฎาคม 2563  นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนายสุมิตร มาหะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ในรุ่นที่ 1-3 ประจำปี 2563  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 ราย ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้บรรยายพร้อมทั้งสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดโดยวิธีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการผสมพันธุ์ปลา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

     

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐