ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-24  |   ข่าววันที่: 2020-09-23 |  อ่าน: 299 ครั้ง
 

       วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ  นายบรรจง จำนงศีตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นายนฤพล สุขุมาสวิน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายมนูญ ตันติกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนา และพบปะเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะพร้อมให้กำลังใจบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 บ้านดอนนา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐