การเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

การเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-11-27  |   ข่าววันที่: 2019-11-26 |  อ่าน: 411 ครั้ง
 

       วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  มอบหมายให้นางสาวกุลวดี สีส่วน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวมาเรียนี อาแว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางอามีเน๊าะ มะหมัด ประมงอำเภอโคกโพธิ์  ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำพร้อมกับมอบพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียนและปลายี่สกเทศ โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ มอบพันธุ์ปลา  ให้แก่เกษตรกรในโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ บ้านคลองช้าง ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐