จัดอบรมและสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

จัดอบรมและสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-11-27  |   ข่าววันที่: 2019-11-26 |  อ่าน: 399 ครั้ง
 

        วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  พร้อมด้วยนายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนายอาเฟนดี พุฒวัจน์ นักวิชาการประมง จัดอบรมและสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ ”การปรับตัวของกลุ่มเปราะบางด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษากลุ่มคนเปราะบางในเขตพื้นที่สีแดง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕ ราย จากกลุ่มในพื้นที่ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี(โครงการจุฬาภรณ์ ๖)         

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐