ร่วมจัดกิจกรรมและต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

ร่วมจัดกิจกรรมและต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-10  |   ข่าววันที่: 2018-09-06 |  อ่าน: 508 ครั้ง
 

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ) นายสุนิตย์ โรจน์พิทยากูล (ประมงจังหวัด) และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ ในกิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาสลิด และกิจกรรมปล่อยปลาสลิด จำนวน 3,000 ตัว และปลานิล จำนวน 3,000 ตัว ลงเลี้ยงในบ่อสาธิตของโครงการฯ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐