พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-16  |   ข่าววันที่: 2019-01-16 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐