ประชุมการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ประชุมการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 

กิจกรรม


วันที่ 27 มิ.ย 60 นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 11,13 นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ณ ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่     ที่ศพก. นางทาย วังคะฮาต และนางวิเศษศรี แสนสุข ต.โนนยาง อ.หนองสูง และ ศพก.อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775