ตรวจติดตามสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือนเพื่อประเมินการเจริญเติบโต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ตรวจติดตามสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือนเพื่อประเมินการเจริญเติบโต 

กิจกรรม


วันที่ 20 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ออกติดตามสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามเพื่อเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต โดยใช้ลอบวาง 10 จุด ในการสุ่มตัวอย่าง สามารถจับกุ้งก้ามกราม และได้กำจัดปลาบู่ด้วย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775