สุ่มตรวจชั่งวัดขนาดพันธุ์กุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


สุ่มตรวจชั่งวัดขนาดพันธุ์กุ้งก้ามกราม วันที่ ๙ เมษายน 2563 นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร สุ่มตรวจชั่งวัดขนาดพันธุ์กุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงฯ และได้มอบกุ้งก้ามกรามให้คณะกรรมการและราษฎรปล่อยในแหล่งน้ำ ณ หนองหัวลิง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775