นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหารได้ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหารได้ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

กิจกรรม


วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมประมงของศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า ในการนี้ได้สรุปผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมประมงตลอดจนข้อซักถามแก่คณะผู้เข้าฝึกอบรม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775