ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณกระชังเลี้ยงปลานิลในแม่น้ำโขง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณกระชังเลี้ยงปลานิลในแม่น้ำโขง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-23  |   ข่าววันที่: 2020-03-23 |  อ่าน: 227 ครั้ง
 

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณกระชังเลี้ยงปลานิลในแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในรอบ 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำในจุดที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง เนื่องจากแม่น้ำโขงลดระดับและมีสภาพอากาศแปรปรวน เพื่อเป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทราบทางกลุ่มไลน์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง ตามที่อธิบดีกรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000