นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดี นายสุวัฐ วงค์สุวัฒน์ เลขานุการกรม และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร โดยมีนายเฉลิมพล เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม โดยอธิบดีกรมประมงได้ให้นโยบายคนสำราญ งานสำเร็จ ให้ความสำคัญการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ และให้ประสานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เน้นความรัก สามัคคีในองค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และบรรลุผลตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งหน้าสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   298   ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   293  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  107  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  71  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  63  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   60  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   59  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    56  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  56  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775