เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 

กิจกรรม


วันที่ 11 กันยายน 2562 นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร และด่านตรวจสัตว์น้ำมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และกิจกรรมการทำงานของหน่วยงานกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวิสูตร ศศิวิมล ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธาน และได้มอบแนวความคิดและวิธีการในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11 กันยายน 2562 นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร และด่านตรวจสัตว์น้ำมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และกิจกรรมการทำงานของหน่วยงานกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวิสูตร ศศิวิมล ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธาน และได้มอบแนวความคิดและวิธีการในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775