กิจกรรมพบปะ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

กิจกรรมพบปะ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-07  |   ข่าววันที่: 2017-04-07 |  อ่าน: 426 ครั้ง
 

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพบปะ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวิญญู รัตนาพันธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมพบปะ จำนวน 270 คน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ กลุ่มที่ 1 (cellต้นกำเนิด), ปราชญ์ชาวบ้าน/เกษตรกรต้นแบบ, ผู้แทนภาคเอกชน, ผู้แทนสถาบัน, ผู้แทนภาครัฐ โดยทั้ง 5 ภาคส่วนได้มีโอกาสพบปะทำความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนการดำเนิดงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง และร่วมกันแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้จักทำแผนการผลิตและแผนความต้องการ รวมทั้งมีการนัดหมายเพื่อออกไปเยี่ยมเยือนเกษตรกรแต่ละรายต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000