ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาอินทรีย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาอินทรีย์ 

กิจกรรม


วันที่ 18-21 มีนาคม 2562 นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวปวีณา  ผิวขำ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายศรายุทธ  อุณาพรหม นักวิชาการประมง ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาอินทรีย์รายเดิม ปี 2561 และให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสนม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775