ทำการเพาะอนุบาลลูกปลานิล จำนวน 1 บ่อ ลูกปลาตะเพียนขาว จำนวน 2 บ่อ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ทำการเพาะอนุบาลลูกปลานิล จำนวน 1 บ่อ ลูกปลาตะเพียนขาว จำนวน 2 บ่อ 

กิจกรรม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775