โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบพันธุ์ปลาดุกและอาหารสำหรับเลี้ยงปลาให้คณะอนุกรรมการประมงโรงเรียน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบพันธุ์ปลาดุกและอาหารสำหรับเลี้ยงปลาให้คณะอนุกรรมการประมงโรงเรียน 

กิจกรรม


วันที่ 25 มิถุนายน 256๑ นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุกดาหาร มอบหมายให้นายวีระพงษ์  เหลือศิริ นักวิชาการประมง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบพันธุ์ปลาดุกและอาหารสำหรับเลี้ยงปลาให้คณะอนุกรรมการประมงโรงเรียน เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนบริโภคในโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านขั้วสูง ม.5 และโรงเรียนบ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775