โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบพันธุ์ปลาดุกและอาหารสำหรับเลี้ยงปลาให้คณะอนุกรรมการประมงโรงเรียน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบพันธุ์ปลาดุกและอาหารสำหรับเลี้ยงปลาให้คณะอนุกรรมการประมงโรงเรียน  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-17  |   ข่าววันที่: 2018-07-17 |  อ่าน: 265 ครั้ง
 

วันที่ 25 มิถุนายน 256๑ นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุกดาหาร มอบหมายให้นายวีระพงษ์  เหลือศิริ นักวิชาการประมง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบพันธุ์ปลาดุกและอาหารสำหรับเลี้ยงปลาให้คณะอนุกรรมการประมงโรงเรียน เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนบริโภคในโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านขั้วสูง ม.5 และโรงเรียนบ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000