จัดฝึกอบรมเกษรตกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

จัดฝึกอบรมเกษรตกร 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-01  |   ข่าววันที่: 2018-05-01 |  อ่าน: 309 ครั้ง
 

วันที่ 18-20 เมษายน 256๑ นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุกดาหาร มอบหมายให้นายวีระพงษ์  เหลือศิริ นักวิชาการประมง จัดฝึกอบรมเกษรตกรโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินจำนวน 20 ราย โครงการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกจำนวน 30 ราย คณะกรรมแหล่งน้ำแหล่ง 10 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000