จัดฝึกอบรมเกษรตกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


จัดฝึกอบรมเกษรตกร 

กิจกรรม


วันที่ 18-20 เมษายน 256๑ นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุกดาหาร มอบหมายให้นายวีระพงษ์  เหลือศิริ นักวิชาการประมง จัดฝึกอบรมเกษรตกรโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินจำนวน 20 ราย โครงการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกจำนวน 30 ราย คณะกรรมแหล่งน้ำแหล่ง 10 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775