กิจกรรมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลเพื่อสร้างฐานรายได้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

กิจกรรมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลเพื่อสร้างฐานรายได้ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-26  |   ข่าววันที่: 2018-03-26 |  อ่าน: 276 ครั้ง
 

วันที่ 1๓ มีนาคม 2561 นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายอติราช  ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร กิจกรรมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลเพื่อสร้างฐานรายได้ โดยมี นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ โรงแรมแกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000