กิจกรรมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลเพื่อสร้างฐานรายได้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


กิจกรรมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลเพื่อสร้างฐานรายได้ 

กิจกรรม


วันที่ 1๓ มีนาคม 2561 นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายอติราช  ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร กิจกรรมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลเพื่อสร้างฐานรายได้ โดยมี นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ โรงแรมแกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775