วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหาร ผู้อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหาร ผู้อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหาร ผู้อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2566  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ... จำนวนผู้อ่าน 140  การประเมินผลสัใฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์ม 5) 1/2566 การประเมินผลสัใฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์ม 5) 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 130 วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ได้ร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 “Solls : Where food begin : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน “ ณ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร... จำนวนผู้อ่าน 81       วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหาร ผู้อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ... จำนวนผู้อ่าน 78 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว  ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ เมือง จ.มุกดาหาร           วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สม... จำนวนผู้อ่าน 71 วันที่ 9- 10 มกราคม 2566 ออกพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)อ.เมือง และ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร วันที่ 9- 10 มกราคม 2566 ออกพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล... จำนวนผู้อ่าน 67 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหารตอนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหารตอนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึ... จำนวนผู้อ่าน 55 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 ติดต่อสอบถาม 042-049775,095-9476338 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 ติดต่อสอบถาม 042-... จำนวนผู้อ่าน 51 วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565  ศพจ.มุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แปลงดำเนินการปี 2566  ชื่อแปลงใหญ่ปลาตะเพียนตำบลหว้านใหญ่ ณ.ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ศพจ.มุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำ... จำนวนผู้อ่าน 49 วันที่ 9-13 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอภิรัตน์ เอกชาติปัญญา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายบุญญฤทธิ์ ยศไชยวิบูลย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ออกพื้นที่ชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map)ได้แก่อำเภอคำชะอี อำเภอเมือง อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอหว้านใหญ่ รวม 5 อำเภอ จำนวนเกษตรกร 50 ราย เพื่อให้คำแนะนำ และถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ วันที่ 9-13 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ... จำนวนผู้อ่าน 46


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

  รายละเอียด 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000  email  if_mukdahan@yahoo.com  โทรศัพท์ 042049775  FAX 042049775
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6