หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายบุญญฤทธิ์ ยศไชยวิบูลย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นางสาวกัลยา ศุภนัตร ตำแหน่งนักวิชาการประมง ได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดงาน สำหรับการให้บริการในครั้งนี้มีการให้บริการให้คำแนะนำทางวิชาการทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ไข่ผำและแหนแดง เป็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์น้ำ พร้อมทั้งได้นำไข่ผำ แหนแดง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแจกให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองในแหล่งน้ำชุมชนพื้นที่ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร รวมจำนวน 30,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   333   หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  119  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  105  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  77  การประเมินผลสัใฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์ม 5) 1/2566   76   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกด...  75  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    65  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  65  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   64   วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ...  56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775