โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

กิจกรรม


วันที่ 26 ก.พ. 60 นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรวจติดการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงที่หนองส่างคำ ม.5 และม.10 บ้านพังคอง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีประมงจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และสมาชิกต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน และรับคำแนะจาก ผู้อำนวยการกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อนำมาปรับปรุงและเป็นแนวทางบริหารจัดการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775