วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ได้ต้อนรับคณะองค์กรนานาชาติที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ (WWF) เจ้าหน้าที่จากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จำนวน 26 คน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ได้ต้อนรับคณะองค์กรนานาชาติที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ (WWF) เจ้าหน้าที่จากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จำนวน 26 คน          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร  ได้ต้อนรับคณะองค์กรนานาชาติที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ (WWF)   เจ้าหน้าที่จากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จำนวน 26 คน ศูนย์ฯได้นำชมการตั้งแคมป์ปลาเอิน  ณ.บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ เพื่อเพาะขยายพันธุ์และปล่อยคืนสู่แม่น้ำโขง พร้อมนำชมการอนุบาลลูกปลาเอิน(ยี่สกไทย) ที่เพาะพันธุ์ได้จากแม่น้ำโขง และแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ การลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำจากไข่ผำ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร โดยมี นางสาวอุมาภรณ์ จรดล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ได้บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  121   วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  107  การประเมินผลสัใฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์ม 5) 1/2566   85  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  80   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกด...  77  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  69  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   67  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    65   วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ...  60  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775