จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหลักสูตร การเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืด รุ่นที่ 2 ณ หน่วยงานประมง ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า สปป.ลาว โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหลักสูตร การเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืด รุ่นที่ 2 ณ หน่วยงานประมง ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า สปป.ลาว โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต                    วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2565  นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอภิรัตน์  เอกชาติปัญญา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายศรายุทธ  อุณาพรหม นักวิชาการประมง จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหลักสูตร การเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืด รุ่นที่ 2 ณ หน่วยงานประมง ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า สปป.ลาว โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต จำนวน 20 ราย                   วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2565  นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอภิรัตน์  เอกชาติปัญญา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายศรายุทธ  อุณาพรหม นักวิชาการประมง จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหลักสูตร การเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืด รุ่นที่ 2 ณ หน่วยงานประมง ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า สปป.ลาว โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต จำนวน 20 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   333   หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  119  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  105  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  77  การประเมินผลสัใฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์ม 5) 1/2566   76   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกด...  75  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  66  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    65  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   64   วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ...  56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775