ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)         วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร  และด่านตรวจประมงมุกดาหาร  โดยมีนายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง  (FC : Fisheries Co-ordinator) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2565  เพื่อร่วมประมวลผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปฏิบัติงานในปีถัดไป ณ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   333   หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารได้ออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษ...  118  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กิจ...  104  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  76   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกด...  75  การประเมินผลสัใฤทธิ์ของงาน (แบบฟอร์ม 5) 1/2566   75  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC : Fisheries Co-ordinator)    65  จัดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า สปป.ลาว ประ...  65  ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   64   วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ...  56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775