อบรมในโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


อบรมในโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 

กิจกรรม


วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม 256๑ นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุกดาหาร ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนและเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส โดยมี ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิด และพลโท ธรากร  ธรรมวิททร  แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิด ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775