ปลาประจำหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ปลาประจำหน่วยงาน 

ปลาประจำหน่วยงาน


 

ปลาตองลาย

Chital Blanc (d'aubenton, 1965)

ถิ่นที่อยู่อาศัย

พบเฉพาะในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ในเขตประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

เป็นปลาที่มีอยู่เฉพาะถิ่นในแม่น้ำโขงแห่งเดียว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775