การเพาะพันธุ์ปลายี่สกไทย (ปลาเอิน) เพื่อสร้างการรับรู้และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


การเพาะพันธุ์ปลายี่สกไทย (ปลาเอิน) เพื่อสร้างการรับรู้และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่และชาวประมง ดำเนินการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาที่จับได้จากแม่น้ำโขง บริเวณบ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยชาวประมงเริ่มจับปลายี่สกไทยได้ ในช่วงเวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นปลายี่สกไทยกลุ่มแรก สามารถจับปลาได้ถึง 14 ตัว น้ำหนักตัวอยู่ที่ 7 กิโลกรัม ถึง 40 กิโลกรัม ทั้งนี้ศูนย์ฯ รับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลายี่สกไทยจากชาวประมงที่จับ มาฉีดกระตุ้นการผสมพันธุ์และรีดไข่ผสมเทียม จากนั้นนำไข่มาฟักในระบบเพาะฟักและอนุบาลให้ได้ขนาดตัว 5-7 เซนติเมตรภายในศูนย์ฯ เพื่อปล่อยสู่แม่น้ำโขงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775