พัฒนาบริเวณแปลงไม้ผลไม้ดอก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


พัฒนาบริเวณแปลงไม้ผลไม้ดอก 

กิจกรรม


วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสมพร อาษาดี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร  ร่วมพัฒนาบริเวณแปลงไม้ผลไม้ดอก และใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775