ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร


ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 64 ติดต่อสอบถามที่ 042049775

1. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา ตัวละ 0.25 สต.

2. ลูกพันธุ์ปลาไน ขนาด 3-5 ซม. ราคา ตัวละ 0.20 สต.

3. ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา ตัวละ 0.20 สต.

4. ลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา ตัวละ 0.25 สต.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

     98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775